ทันตแพทย์ประจำคลินิก

คลินิกทันตกรรมเล็กๆที่มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความจริงใจ

ทพญ.ศรินยา หาญธีราศักดิ์ (หมอหญิง)

ทันตแพทย์ทั่วไป ; ความงาม ; รากเทียม ; เด็ก ฟันปลอม

เวลาทำงาน : จันทร์ ศุกร์ อาทิตย์

ทพญ ผกายพฤทธิ์ กิตสุระพัฒนา (หมอพฤทธิ์)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

เวลาทำงาน : วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 และวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 กับ 4

ทพญ อัณณภา ยิ้มดี (หมอแอม)

ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

เวลาทำงาน : วันศุกร์ 16:00-20:00

ทพ.วโรชธ์ อารยางกูร (หมอวิน)

ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก

เวลาทำงาน : วันจันทร์ 16:00-20:00 วันเสาร์ 10:00-20:00 ยกเว้นเสาร์สัปดาห์ที่ 4

ทพญ.ณัฐริการ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ (หมอเบสท์)

ทันตแพทย์ทั่วไป

เวลาทำงาน : วันอังคาร 16:00-20:00

ทพ.ปิยวุฒิ สุวรรณรักษ์ (หมอเอ๊กซ์)

ทันตแพทย์ทั่วไป

เวลาทำงาน : วันพฤหัส 16:00-20:00

ทพ.ประมาณ คุณเดชะ (หมอตั้ม)

ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

เวลาทำงาน : วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 (ON CALL)

ทพ.สมยศ ลิมปนะพุทธจักร (หมอตี๋)

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน,ศัลยศาสตร์ช่องปาก

เวลาทำงาน : ทุกวันศุกร์ (16:30-19:00) วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3