ค่าบริการทันตกรรม

อัตราค่าบริการทันตกรรม

รายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน
ราคาจัดฟันระหว่าง 45,000 – 50,000 บาท (รวมรีเทนเนอร์) ถ้าต้องมีการผ่าตัดขากรรไกรราคาจะแพงขึ้น
การชำระเงิน แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1- 3 จ่าย 5000 บาท งวดต่อไปจ่าย 1000 บาท หรือ หรืองวดที่ติดเครื่องมือจ่าย 7500 บาท
งวดต่อไปจ่าย 1000 บาท ทยอยจ่ายจนครบตามราคาที่ตกลงไว้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดฟัน
1. ค่าพิมพ์ปาก (ที่คลินิก)          800 บาท
2. ค่า x-ray panoramic            600 บาท x-ray ที่ โรงพยาบาลมหาชัย
3. ค่า x-ray cephalometric         600 บาท x-ray ที่ โรงพยาบาลมหาชัย
4. ค่า ถอน อุด หรือ ขูดหินปูน ชำระเพิ่ม ตาม อัตราของคลินิก (ถ้ามีฟันต้อง ถอน อุด ขูด)

อัตราค่าบริการทันตกรรมปรับใหม่เดือนมีนาคม 2559

งานถอนฟัน
ถอนฟันน้ำนม @ 350 – 400        บาท/ซี่
ถอนฟันแท้ @ 450 – 1000        บาท/ซี่
(ราคาปรับเพิ่มตามจำนวนยาชาที่ฉีดมีการเย็บหรือ pack gel foam ล้างแผลหรือ alvogyl)
คิดเพิ่มหัตถการละ 100 บาท ค่ายาถ้ามีแก้อักเสบต้องคิดเพิ่มต่างหาก
ผ่าฟันคุด   อย่างง่าย 1500-2500       บาท/ซี่
ผ่าฟันคุด  อย่างยาก 3000-4000      บาท/ซี่
แต่งกระดูก 800-1000      บาท/ตำแหน่ง
ตัดกระดูกขนาดใหญ่ 2000      บาท/ตำแหน่ง
งานอุดฟัน
อุดด้วยวัสดุอุดสีเงิน(amalgam) 450      บาท/ด้านแรก
ด้านถัดไป 150       บาท/ด้าน
อุดด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน(composite) 550      บาท/ด้านแรก
ด้านถัดไป 150      บาท/ด้าน
อุดปิดช่องห่างระหว่างฟัน 2000      บาท/ช่อง
ทำเขี้ยว 2000      บาท/ซี่
ฝังเพชรเพิ่ม     (กรณีไม่ได้เอาเพชรมาเอง) 500      ต่อเม็ด
อุดชั่วคราวด้วย cavit 150      บาท/ซี่
อุดชั่วคราวด้วย IRM 300      บาท/ซี่
ฉีดยาร่วมกับการอุดฟัน 100      บาท/หลอด
แยกเหงือก ,base,subbase 50      บาท/ตำแหน่ง
ทำฟันเด็ก
Pulpotomy 1500      บาท/ซี่*รวมค่าวัสดุอุดฟัน
Pulpectomy 2000      บาท/ซี่
Space maintainer 2000      บาท/ชิ้น
ครอบฟันโลหะ Stanless steel 2500      บาท/ชิ้น
เคลือบหลุมร่องฟัน 350      บาท/ซี่
PRR (อุดฟันและเคลือบหลุมร่องฟัน) 550      บาท/ซี่
เคลือบฟลูออไรด์ 350      บาท/ครั้ง
รักษารากฟัน
รักษารากฟันหน้า 4500-5000      บาท/ซี่*ไม่รวมค่าวัสดุอุดฟัน
รักษารากฟันกรามน้อย 5000-6000      บาท/ซี่*ไม่รวมค่าวัสดุอุดฟัน
รักษารากฟันกรามใหญ่ 7000-8000      บาท/ซี่*ไม่รวมค่าวัสดุอุดฟัน
ถ้าเคยรักษารากฟันแล้วต้องรื้อทำใหม่ 1000-1500       บาท/ซี่*ไม่รวมค่าวัสดุอุดฟัน
ขูดหินปูน
ขูดหินปูนน้อย 500      บาท/ทั้งปาก
ขูดหินปูนปานกลาง 600      บาท/ทั้งปาก
ขูดหินปูนมาก 800      บาท/ทั้งปาก
เกลารากฟัน 500      บาท/ซี่
ตัดเหงือก 500      บาท/ตำแหน่ง
ฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก arch ละ   6500      บาท
ทั้งปาก   13000      บาท
ฐานโลหะ   2000      บาท/arch
แบบนุ่ม   10000      บาท/arch
เพิ่มตะแกรง   1000      บาท/arch
ฟันปลอมถอดได้พลาสติก ซี่แรก   1500      บาท
ซี่ถัดไป   300      บาท
ตะขอเพิ่ม ตำแหน่งละ   100      บาท
เพิ่มพิเศษ เช่น&nbspอัดกันแตก เพิ่มตะแกรง 800      บาท/ชิ้น
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ซี่แรก   5500      บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานโลหะ ซี่ถัดไป   300      บาท
Removable bridge 1 unit    3500      บาท
Removable bridge 2 unit    4000      บาท
Removable bridge 3 unit    4500      บาท
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกนุ่ม ซี่แรก   6500      บาท
ซี่ถัดไป   300      บาท
Removable bridge 1 unit(นุ่ม)    4500      บาท
Removable bridge 2 unit(นุ่ม)    5000      บาท
Removable bridge 3 unit(นุ่ม)    5500      บาท
ครอบฟันติดแน่น
ครอบฟัน  (ฟันทำครอบโลหะล้วน)    7000      บาท/ซี่
                (PFM)    6000      บาท/ซี่
(paladium)-semiPFM-semi FMC    9000-12000-15000      บาท/ซี่
                (ทองคำ)    15000      บาท/ซี่
แกนเดือย    (เดือย)    3000-3500      บาท/ซี่
สะพานฟัน    unit ละ    7000      บาท/unit(ขึ้นกับวัสดุ)
Onlay,inlay composite    3000      บาท/ซี่
Ceramic   8000      บาท/ซี่
Metal(ราคาเท่ากับครอบฟันขึ้นกับชนิดของโลหะ)
Maryland bridge คิดตำแหน่ง wing เพิ่มอีก 3000          บาท/ซี่(non-precious)
Precious คิดเพิ่มตำแหน่งละ  6000      บาท/ซี่
Veneer Composite   3000      บาท/ซี่
Ceramic   6000      บาท/ซี่
ตะขอสีเหมือนฟัน ตำแหน่งละ   1500      บาท/ตำแหน่ง
Metal tooth(RPD) เพิ่มตำแหน่งละ   500      บาท/ซี่
Adoro Crown(ครอบcomposite)    4000      บาท/ซี่
เบ็ดเตล็ดฟันปลอม
Repair พิมพ์ปาก    800      บาท
ถ้าต้องเติมฟันคิดเพิ่ม    200      บาท/แผงฟัน
Repair คลินิค    500      บาท
Reline    500      บาท/ครั้ง
Rebase    1000      บาท/ครั้ง
Rebase porcelain ด้านแรก   600      บาท/ซี่
ด้านต่อไป   200      บาท
Splint    2500      บาท/ชิ้น
Retainer    2500      บาท/ชิ้น
ค่าปรับ splint    200      บาท/ครั้ง
ตะขอสีเหมือนฟัน เพิ่มซี่ละ    1500      บาท
ถาดฟอกสีฟัน    1500      บาท/ถาด
Surgical stent    1000      บาท/ชิ้น
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ล้างแผล เย็บแผล (ทำจากที่อื่นมา)    400      บาท/ครั้ง
ห้ามเลือดด้วยเจลโฟม หรือ pack alvogyl    600-800      บาท/ครั้ง(ทำจากที่อื่นมา)
ตัดไหม(ทำจากที่อื่นมา)    100      บาท/ครั้ง(ทำจากที่อื่นมา)
X-ray    100      บาท/ฟิล์ม
ฉีดยาชาเพิ่มแต่ละครั้ง เพิ่ม    100      บาท/หลอด
ทายากันเสียว    100      บาท/ครั้ง
เจาะหนองภายในช่องปาก    500-800      บาท/ครั้ง
กรอแก้สูง    100      บาท/ตำแหน่ง
รักษาฉุกเฉิน    1000      บาท/ซี่
ครอบฟันชั่วคราว (ใส่ครอบกลับบ้าน)    1500      บาท/ซี่
ครอบฟันหลุดแต่ทำที่อื่นมา    500      บาท/ซี่
รื้อสะพานฟันหรือครอบฟัน    1000      บาท/ตำแหน่ง(คิดเพิ่มจากครอบฟัน)
ฟอกสีฟัน(home bleaching)    4500      บาท/น้ำยา 4 หลอด+tray
ฟอกสีฟัน(inoffice bleaching)    6000      บาท/ครั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s