ตารางปฏิบัติงานทันตแพทย์

ตารางปฏิบัติงานทันตแพทย์

ชื่อ เลขใบประกอบโรคศิลป์ วันขึ้นทำการ ชื่อเล่น การศึกษา
ทพญ. อัณณพา
ยิ้มดี
ท.10709 ศุกร์ (16:30-19:30) หมอแอม เฉพาะทางทันตกรรมรักษารากฟัน
ทพญ. ศรินยา
หาญธีราศํกดิ์
ท.6435 จันทร์ และศุกร์ (10:00-16:00)ยกเว้น จันทร์สัปดาห์ที่ 2 กับ 4 (10:00-19:30)
อาทิตย์ (10:00-19:30) สัปดาห์ที่ 2 กับ 4
เสาร์ (10:00-19:30) สัปดาห์ที่ 1 กับ 3
หมอหญิง เฉพาะทางทันตกรรมหัตถการ รากเทียม ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.ผกายพฤทธิ์
กิตสุระพัฒนา
ท.6409 เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 กับ4
อังคาร สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 (16:00-20:00)
หมอพฤทธิ์ เฉพาะทางจัดฟัน่
ทพ. วีลาภ
ครองลาภเจริญ
ท.11903 ศุกร์ (16:30-19:30) หมอโอม เฉพาะทางสาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. ณัฎฐา
รงศ์เหลืองอร่าม
ท.15216 อาทิตย์ (10:00-19:30) หมอเหมี่ยว สาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพ. วโรชธ์อารยางกูร ท.17325 จันทร์  (16:30-19:30) เสาร์ (10:00-19:30) หมอวิน สาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ธนัญอินทร์ คูเจริญไพศาล ท. 15224 พุธ (16:30-19:30)สัปดาห์ที่ 2 กับ 4 เสาร์ สัปดาห์ที่ 4 หมอบาส สาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพญ. ณัฐริการ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ ท. 17280 อังคาร (16:30-19:30) หมอเบส สาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพ.ปิยวุฒิสุวรรณรักษ์ ท.14399 พฤหัส (16:30-19:30) หมอเอ็กซ์ สาขาทันตกรรมทั่วไป
ทพ.ประมาณคุณเดชนะ ท. 13179 อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 กับ 3 (10:00-17:00) หมอตั้ม เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s