content

วิธีดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับคุณแม่มือใหม่ (2)

สำหรับเด็กน้อยที่มีฟันขึ้นแล้ว เป็นช่วงที่ต้องเริ่มพาเด็กมาพบหมอฟัน ทุก 3-6 เดือน เพื่อสร้างความคุ้นเคย และ เพื่อที่คุณหมอจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม รายบุคคล

สำหรับผู้ปกครอง ให้ใช้แปรงสีฟันสำหรับเด็ก ร่วมกับยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 1000 PPM

credit : เพจฟันน้ำนม

เด็กช่วงนี้ สามารถให้เด็กแปรงฟันเอง ร่วมกับ ผู้ปกครองแปรงฟันให้ ** เสมอ ** จนถึงอายุประมาณ 7-8 ปี หรือจนกว่า น้องจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว (ติดกระดุมเองได้ เทน้ำใส่แก้ว ผูกเชือกรองเท้า)

ลักษณะการแปรงฟันเป็นแบบ ถูไปมา (Scrub Technique) เนื่องจากฟันน้ำนมเป็นฟันที่ค่อนข้างเล็ก จนกระทั่งฟันแท้เริ่มขึ้น จึงควรเปลี่ยนวิธีการแปรงฟัน (Modified Bass Technique) และใช้เวลาประมาณ 2 นาที

credit : เพจฟันน้ำนม

Leave a Reply